f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Záložka do knihy spája slovenské školy

Október je každoročne venovaný knihám, čítaniu a samozrejme knižniciam. Do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy sme sa zapojili po prvýkrát. Cieľom projektu bolo oživiť záujem detí o knihy a podporiť v nich pravidelné čítanie. Podstatou projektu bola výroba záložiek do knihy a ich výmena s inou partnerskou školou. Mám bolo pridelené Gymnázium z Liptovského Hrádku. Práce pre partnerskú školu žiaci vytvárali na hodinách výtvarnej výchovy, slovenského jazyka a literatúry a biológie pod vedením Mgr. J. Kötelešovej, Mgr. Fehérovej a Mgr. Bystrej. Do projektu sa zapojili žiaci z I.OA (prímy), II.OA (sekundy), III.OA (tercie) a starší študenti I.A, II.A triedy. Mladší žiaci tiež vyhodnocovali záložky partnerskej školy. Bolo to náročné, lebo názorov bolo veľa, a páčili sa všetky. Dohodli sa však a mená autorov - víťazov sme zaslali partnerskej škole. Spolu sme vyrobili cca 70 záložiek. Partnerskej škole sme zaslali 56 najzaujímavejších záložiek.

Naše záložky sme rozdelili do kategórií:
• písmenkové záložky,
• zvieracie záložky,
• ekologické záložky,
• z každého rožka troška,
• výtvarne – experimentálne.
Spolupráca s pridelenou partnerskou školou prebiehala elektronicky, bez akýchkoľvek problémov. Navzájom sme si okrem vyrobených záložiek preposlali stručný prehľad histórie našich škôl aj propagačné materiály so základnými informáciami a s prísľubom budúcej spolupráce.

Možnosť spolupráce s inou školou sa nám vcelku zapáčila. Uvítame možnosť pracovať na ďalších spoločných projektoch.

...späť...