Rozlúčka s maturantmi

Ako každý rok, aj tento, mnoho mladých ľudí vstúpilo do sveta dospelých. Ich púť sa začala v marci, písomnou časťou maturitnej skúšky.
Čas ubehol ako voda a naši maturanti sa ani nenazdali a po náročnom polroku nadišiel čas, aby svoje poznatky využili pri ich najťažších minútach ich života. Predtým ich ale čaká náročný akademický týždeň, kde mnohí maturanti musia dobehnúť to, čo sa nestihli naučiť za štyri roky. Prechádzala tomu rozlúčka s našou školou. Školou, ktorá im slúžila dlhé roky, ako druhý domov.

Už pri nástupe do telocvične mnoho maturantov neudržalo svoje slzy pri pohľade na svojich rodičov, ktorí pyšne sledovali, ako sa z malých larvičiek, vykľulo 47 krásnych motýľov. Po štátnej hymne a hymne študentov, Galdeamus, sme si vypočuli básničku v podaní Michala Soroku, ktorú napísala Ruth Borovská.

Príhovory pani riaditeľky i našich študentiek boli veľmi dojímavé. Mnoho študentov bolo ocenených za ich úspechy. Veľmi dojímavé chvíľky prežívala celá škola pri poslednej moderovačke Martinky Janičkovej a nášho maturanta Michala Soroku. Veľa ľudí v sále neudržalo slzy, hlavne vtedy, keď Michal mohol na záver povedať spontánne to, čo chcel. Vyzeralo to, akoby Mišo dostal Oscara. Napokon sa nezabudol poďakovať nikomu, aj keď bolo vidieť, že je v rozpakoch. Najdojímavejšie chvíľky nastali pri rozlúčke Martinky, Ruthie a Miša. Po slávnostnom programe sa naši maturanti odobrali do tried, kde sa dozvedeli výsledky ich písomnej časti.
Našim maturantom želáme veľa úspechov do života, aby sa im splnilo všetko, po čom túžia.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume