Červené stužky - 1. 12. 2012

V pondelok 3. decembra 2012 sme si pripomenuli Deň boja za AIDS. V tento deň vyvrcholili aktivity tejto kampane na našej škole pripínaním červených stužiek – symbolu tejto kampane. Tejto úlohy sa už tradične zhostili študenti prvého a druhé ročníka štvorročného štúdia navštevujúci hodiny ETV. Žiaci pod vedením svojich pedagógov pripravili v mesiaci november na prízemí školy nástenné noviny k témam AIDS a Obchodovanie s ľuďmi a študenti spoločenskovedného seminára si pripravili prezentácie k téme AIDS, ktoré so zaujímavými aktivitami prezentovali vo všetkých triedach v čase triednických hodín.

V rámci tejto kampane si starší spolužiaci (III.A, VII.OA) prezreli film Anjeli a dokument Červená stuha okolo môjho domu. O daných témach diskutovali a vyjadrovali svoje názory. Neodmysliteľnou súčasťou je pre nás účasť na tvorbe pohľadníc súvisiacich s témou kampane. Tvorivosť v literárnej oblasti sme prezentovali aj svojím literárnym príspevkom. Kampaň vyvrcholila rozhlasovou reláciou, ktorú pripravili žiaci III.A triedy.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume