f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Olympiáda zo SJL 2011

Dňa 25. 10. 2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 4. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa zapojilo celkovo 20 študentov rozdelených do dvoch kategórií: kat. A – III.A, VII.OA, IV.A, VIII.OA a kat. B – I.A, V.OA, II.A, VI.OA. Súťažiaci sa museli popasovať s náročnými úlohami, ktoré pozostávali z testu, transformácie textu a rečníckeho prejavu. O tom, že ich zvládli dobre, svedčí vysoké percento úspešných riešiteľov: 90 %. Víťazkami školského kola sa stali Viktória Szemanová (IV.A) a Patrícia Zuskáčová (II.A). Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a Viktórii a Patrícii budeme držať palce v krajskom kole.

...späť...