Olympiáda ľudských práv - celoslovenské kolo

V dňoch od 21. 3. do 23. 3. som sa zúčastnila Celoslovenského kola Olympiády ľudských práv v Liptovskom Jáne, za účasti 64 žiakov z ôsmych krajov. Všetci súťažiaci, ktorí postúpili z krajských kôl boli elektronicky zaradení do štyroch skupín. Prvý deň olympiády sa niesol v duchu riešenia modelových situácií z oblasti porušovania ľudských práv. V poobedňajších hodinách za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva jej excelencie Trine Skymoen sme si mohli vypočuť prednášku o rodovej rovnosti. Druhý deň súťažiaci prezentovali pred porotou svoje eseje. V závere tohto dňa bola slávnostná recepcia za účastí hostí členov ALUMNI klubu OĽP. Tretí deň prebiehalo veľké finále- prezentácia najlepších 12 súťažiacich pred hlavnou porotou a v závere dňa bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien.Domov som prišla s novými vedomosťami a skúsenosťami, ktoré som nadobudla na súťaži, ako aj s pekným ocenením 3. miesta za moju prácu na tému Starší ľudia okolo mňa - čo mi dávajú a čo môžem dať ja im.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume OĽP