Olympiády 2011/2012

Krajské kolo OĽP sa konalo 7. 2. 2012. Organizovalo ho CVČ Košice v priestoroch Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach. Tento rok nás reprezentovala, a veľmi úspešne, Juliána Verešová, študentka VII.OA triedy. V konkurencii 43 súťažiacich získala krásne 3.miesto a postup do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v Liptovskom Jáne. Budeme jej držať prsty!

Dňa 1. 2. 2012 sa Samuel Migas, žiak IV.OA zúčastnil 4. ročníka Dejepisnej olympiády, obvodového kola C. kategórie. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou CVČ Košice. Súťaž sa uskutočnila na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach. Žiak bol úspešný riešiteľ obvodného kola, obsadil 12. miesto.

Dňa 2. 2. 2012 sa v Centre voľného času Domino v Košiciach konalo krajské kolo 4. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom našu školu reprezentovali Patrícia Zuskáčová (II.A) a Viktória Szemanová (IV.A). Obe študentky zvládli náročný test, trasformáciu textu i rečnícky prejav veľmi dobre a stali sa úspešnými riešiteľkami, pričom Paťa sa v ťažkej konkurencii umiestnila na peknom 5. mieste. Blahoželáme!

Aj naši najmladší sa aktívne zapájajú do rôznych podujatí a súťaží. Adam Lukács, žiak I.OA triedy, nás reprezentoval svojimi vedomosťami na olympiáde z geografie. V obvodnom kole bol úspešným riešiteľom a získal 6. miesto. Srdečne mu blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov na pôde gymnázia.

Dňa 15. 2. 2012 sa konalo Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie A. Olympiády sa zúčastnili aj naše dve žiačky P. Kaclíková (VII.OA) a H. Zsóková (III.A). Krajské kolo pozostávalo z 2 praktických úloh a teoretického testu. Zúčastnilo sa ho asi 29 študentov škôl Košického kraja. Patrícia sa umiestnila na veľmi peknom 10 mieste a Henrieta na 15 mieste.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume