f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Výstava knižných noviniek

V týždni od 24. do 28.10.2011 sa na našej škole uskutočnila Výstava knižných noviniek, na ktorej si žiaci jednotlivých tried mohli počas hodín SJL prezrieť a prelistovať nové príspevky v našej knižnici. Ide o knihy, ktoré nepatria len do povinného čítania a do školských lavíc. Každá veková kategória si tu našla svoje obľúbené tituly z beletrie, no aj najnovšie encyklopédie z rôznych oblastí života a cudzojazyčnú literatúru. Súčasťou Výstavy boli nielen novinky , ale aj staršie knihy, ktoré sú súčasťou nášho antikvariátu. Svojimi knihami nám doň zväčša prispeli žiaci Gymnázia. Okrem našich žiakov zavítali na Výstavu aj ich rodičia a žiaci materských a základných škôl z Moldavy nad Bodvou a okolia.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume