f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Deň otvorených dverí

Aj tento rok k nám zavítali deti a ich rodičia z okolitých škôl na Deň otvorených dverí. Dvere školy sa pre nich otvorili 14. decembra 2011. Všetci, ktorí v tento deň vstúpili do budovy gymnázia, si mohli pozrieť prezentáciu o škole, poprezerať si priestory školy a mohli zavítať do ktorejkoľvek triedy na vyučovaciu hodinu. Tento deň býva vždy vhodnou príležitosťou, aby sa škola prezentovala tým najlepším a najzaujímavejším, čo v sebe skrýva, preto si učitelia spolu so svojimi žiakmi pripravili aj otvorené hodiny z anglického jazyka, matematiky a fyziky, dejepisu a z informatiky.

Deti z okolitých škôl boli zvedavé, zapájali sa do diania, zaujali ich hlavne nové metódy a formy vyučovania s využitím interaktívnej tabule. Podujatie sa konalo v predvianočnom čase, preto ho sprevádzala aj vianočná burza, kde si mohli návštevníci poprezerať, ale aj zakúpiť darčeky našich žiakov, ktorí takto preukázali svojou tvorivosť a šikovnosť.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume