Úvod

Táto stránka vznikla na propagáciu projektu Spoznajme slávnych, ktorý je realizovaný na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou v školskom roku 2012/2013, ktorý bol podporený Nadáciou Orange v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2012/2013.