f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOUOZNAM

Začali sme vysielať v školskom rozhlase... každý pondelok na prestávke po druhej hodine a každú stredu na veľkej prestávke. Sledujte nás!

-priamo z gymka-

A čo už je za nami...

01.12.2023, RNDr. G. Kövesiová
Dňa 1. decembra 2023 sa naši študenti zúčastnili exkurzie na Fakultu výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, kde navštívili laboratórium virtuálnej reality, laboratórium reverzného inžinierstva a aditívnej výroby.
16.11.2023, fb GŠM
Mierové sily GŠM slávnostne prijali medzi seba nových členov, ktorí sa zaviazali dodržiavať Desatoro. Úspešne zvládli prvé misie ako prekážková dráha, vzájomná spolupráca, pobavenie spolužiakov či spoločné "papkanie". Tešíme sa, že sa naše rady rozrástli o nových spojencov!
09.11.2023, RNDr. G. Kövesiová
V dňoch 8. a 9. novembra 2023 odcestovala 12 členná skupina študentov našej školy na celoslovenskú robotickú súťaž do Trenčína. Tento rok sa im mimoriadne darilo. Grétka, Lexi a Erik z II.OA si vďaka svojmu skvelému projektu na detekciu falošných bankoviek odniesli prvé miesto v kategórii...
19.10.2023, Mgr. Adrián Eštok
V dňoch 17. – 19. októbra 2023 sa študenti od tercie až po maturitný ročník zúčastnili dejepisno-geografickej poznávacej exkurzie Transylvánia 2023. Z Moldavy nad Bodvou sme vyrazili autobusom skoro ráno o štvrtej. Po prekročení slovensko-maďarských a maďarsko-rumunských hraníc sa nám spolu s vychádzajúcim slnkom začala odkrývať magická...
13.10.2023, RNDr. Gabriela Kövesiová
Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou sa dostalo cti byť súčasťou v poradí už tretieho ročníka projektu KSK a IT Valley v Košiciach, ktorý prepája IT firmy so strednými a vysokými školami v kraji. Hlavným cieľom projektu LAB IT Creativity je nadchnúť stredoškolákov pre informačné technológie, poskytnúť im užitočné praktické zručnosti...
10.10.2023, RNDr. Gabriela Kövesiová
Z príležistosti európskeho týždňa programovania, ktoré už roky figuruje pod názvom EU Code Week, sme na našej škole zorganizovali deň venovaný robotike. Žiaci z rôznych tried v 2-3 členných tímoch najprv postavili svojich robotov z robotcikých stavebníc Lego Spike Prime, následne ich naprogramovali a v závere dňa svoje výtvory predviedli...

Všetky ďalšie aktivity...


Pokyny pre stravníkov školskej jedálne

-> 1. Prihlásenie sa na stravu je záväzné na základe podanej Žiadosti o dotáciu a zápisného lístka cez Edupage.

-> 2. Pokyny k úhrade je potrebné sledovať cez aplikáciu Edupage – Platby kde nájdete všetky potrebné údaje.

-> 3. IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854, do poznámky uvádzajte celé meno stravníka /nie rodiča/, triedu a špecifický symbol.

-> 4. Stravné musí byť uhradené do 10.dňa v mesiaci.

-> 5. V prípade poskytnutia štátnej dotácie hradí rodič réžiu 6 €/mesiac (Štátna dotácia sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole a odobralo stravu).

-> 6. V prípade neodhláseného, alebo neprebratého je rodič povinný uhradiť celú výšku obeda : 1. stupeň – 1,50 €, 2. stupeň – 1,70 €.

-> 7. Žiak preberá obed na základe čipu (čipového systému). V prípade zabudnutia čipu, je to potrebné hlásiť vedúcej ŠJ. V prípade straty čipu je cena nového 2 €.

-> 8. Pre žiakov s diétou sa dotácia: 1.stupeň 2,10 €, 2.stupeň 2,30 € vypláca na základe potvrdenia od odborného lekára a evidencie dochádzky zriadovateľom mesta Moldava nad Bodvou na číslo účtu rodiča.

-> 9. ODHLÁSIŤ sa stravník môže na telefónnom čísle 055/460 2736, cez aplikáciu Edupage alebo e-mailom: jedalen@zscsamoldava.sk.

-> 10. V prípade neskorého odhlásenia sa zo stravy, je možné výnimočne obed odobrať v menuboxe v cene 0,30 € / balenie.

-> 11. Strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, cez aplikáciu Edupage do 7:15 v daný deň.

-> 12. Za neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje, spätne sa strava odhlásiť nedá.

-> 13. Ak sa stravník rozhodne, že už nechce navštevovať školskú jedáleň, musí sa vyhlásiť (odovzdať čip) osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, nakoľko je vedený automaticky každý mesiac. Neodhlásený obed bude musieť v plnej výške uhradiť!

-> 14. Žiak sa v jedálni správa disciplinovane, dodržiava zásady stolovania a dbá o čistotu. Rozbitý riad hradí v plnej výške. Žiak rešpektuje príkazy vychovávateliek ŠKD, pedagogického dozoru aj celého personálu školskej jedálne.

-> 15. Do školskej jedálne je zákaz vstupu cudzím osobám!

-> 16. Žiadame rodičov a žiakov, aby tieto pokyny o školskom stravovaní rešpektovali, a tým umožnili plynulú prevádzku školskej jedálne.

Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2022/2023

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
7.hodina: 13.10 - 13.55 hod

alebo v prípade, ak máte v rozvrhu viac ako 7 hodín: 1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod

Informačný bulletin