Projekt: Od jari do jari s horármi

Popis projektu:
Zámerom projektu je ukázať deťom, čo sa v prírode odohráva počas 365 dní priamo v teréne. Záverečnou prácou študentov je vytvorenie dokumentácie formou prezentácie o nadobudnutých informáciách a predniesť ju nielen študentom školy Gymnázia Štefana Moysesa Moldava nad Bodvou, ale aj iným školám. Tematické zameranie projektu je oblasť obhospodarovania lesov, ochrany prírody a environmentálnej výchovy.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je ukázať študentom kto a ako sa o prírodu stará a naučiť ich ako sa správať k prírode a v prírode. Chceli by sme dosiahnuť, aby žiaci nadobudli bližšie informácie o práci horára i lesných robotníkov priamo v teréne. S týmto zámerom im plánujeme vysvetliť:
• čo sa robí v lese (prírode) po celý jeden kalendárny rok,
• prečo sa stromy sadia,
• ako sa pestujú stromy, kto sa o nich stará,
• prečo sa ťažia stromy a kto túto činnosť povoľuje, koľko stromov sa ročne môže vyťažiť,
• ako sa strom meria, ako sa zužitkuje,
• starostlivosť horára o zver a pod.

Priebeh projektu:
Našim zámerom je každý mesiac navštíviť konkrétny proces v lese a zdokumentovať ho. Návšteva terénu bude prebiehať za účasti žiakov, ich pedagógov a lesníkov. Žiaci z návštevy vyhotovia fotodokumentáciu a budú si môcť vyskúšať niektoré činnosti, ktoré vykonávajú lesníci ako napr. priemerkovanie, ciachovanie dreva, zalesňovanie, preznačovanie hraníc a iné. Projektu sa zúčastnia 4 študenti z III.OA, ktorí majú pozitívny vzťah k prírode. Ich úlohou bude informovať svojich spolužiakov, ako aj iných záujemcov, o nadobudnutých vedomostiach, získaných priamo v teréne, a tak zvýšiť ich záujem o dianie v lesníctve a prírode ako takej.

Termíny:
Začiatok projektu: marec 2011
Koniec projektu: február 2012 - záverečná práca
Hodnotenie projektu: marec 2012

...ďalšie informácie nájdete TU

Zážitky žiakov:

05.04.2012, Mgr. F. Fehérová
Dňa 5. apríla 2012 sme sa zúčastnili záverečného stretnutia projektu „Od jari do jari s horármi“ na Lesnej správe v Košiciach. Úlohou našich študentov bolo odprezentovať lesníkom svoje poznatky z celoročného skúmania a učenia sa o prírode. Naučili sa, že v lese to nie je len tak. Zistili, že aj o les sa musí niekto starať, ošetrovať ho a ...
29.11.2011, Matej Ujczo, IV.OA
V rámci projektu Od jari do jari s horármi ... prebehlo ďalšie "stretnutie". Naša výprava začala na Bukovci, kde sme sa mohli pozrieť na mimoriadnu ťažbu dreva. Zistili sme, že koľko veľa ľudí pracuje pri ...
12.10.2011, Matej Ujco, IV.OA
Dňa 12.októbra sme sa s naším lesníkom Robom vybrali asi na najdlšiu cestu spoznávania krásy prírody. Ešte po ceste sme vyzdvihli lesníčku Ivanu Petrašovú pričom sme zistili, že je to bývalá žiačka našej školy. Naša exkurzia začala hneď po príchode na určené miesto, kde sme čakali na...
07.10.2011, Matej Ujczo, IV.OA
V piatok 7. 10. 2011 nás v našej škole vyzdvihol náš ujo Robo - lesník. Oznámil nám, že dnes sa naučíme, ako sa ťaží drevo v lese. Samozrejme, najprv sme zašli na návštevu lesnej správy v Jasove, kde nás pekne privítal lesník Braňo a pozdravil nás aj sám pán vedúci lesnej správy ujo Ivan. Tému ťažby dreva sme riešili s lesníkom Braňom, ktorý nám vysvetlil všetky ...
23.06.2011, žiaci III.OA
Jedného krásneho dňa nám pani profesorka rozdala informované súhlasy pre rodičov. A tým sa to všetko vlastne začalo. Pár dní potom sme prvýkrát okúsili cestu do Jasova s horárom Róbertom Sačkom. Bolo to niečo ako "zoznamovacie kolo". Zistili sme základné veci, ako napríklad to, že les je spoločenstvo živých a neživých zložiek, kde dominantu tvoria dreviny stromovitého vzrastu, alebo že les má produkčné a mimoprodukčné funkcie. Ďalším dôležitým poznatkom bolo, že lesník je človek, ktorý sa stará o les tak, že ...

Fotogaléria z realizácie projektu:


Marec 2011: fotky TU

Apríl 2011: fotky TU

Máj 2011: fotky TU

Jún 2011: fotky TU

September 2011: fotky TU

Október 2011: fotky TU

November 2011: fotky TU

December 2011: fotky TU

Február 2012: fotky TU

Apríl 2012: fotky TU

Protokoly:


Marec 2011: protokol TU

Apríl 2011: protokol TU

Máj 2011: protokol TU

Jún 2011: protokol TU

September 2011: protokol TU

Október 2011: protokol TU

November 2011: protokol TU

December 2011: protokol TU

Február 2012: protokol TU

Prezentácie:


Marec 2011: prezentácia Lesy Slovenska

Apríl 2011: prezentácia Škôlkarstvo

Máj 2011: prezentácia Obnova lesa

Jún 2011: prezentácia Ochrana lesa

September 2011: prezentácia Ťažba dreva

Október 2011: prezentácia Pro Silva

Návštevná kniha

Napíšte nám svoje postrehy, pripomienky a zážitky: TU