VÝSTUPY Z AKTIVÍT PROJEKTU

Interaktívne testy z kníh, ktoré prečítali žiaci sekundy:

Interaktívne testy z kníh, ktoré prečítali žiaci tercie: