Prezentácia O nástrahách IKT

V rámci projektu si študenti IV.OA na hodinách informatiky pripravili spoločnú prezentáciu, využitím služby Google disk, kde spoločnými silami vytvorili jednu prezentáciu, ktorú sme dali zdieľať verejne. Prednáška o nástrahách IKT (sekunda, tercia, kvarta)

V skupinkách si rozsiahlu tému o nástrahách IKT rozdelili na menšie časti: používanie mobilov, kyberšikanovanie, zverejňovanie osobných údajov, nelegálna činnosť na internete, závislosti, gambling,... Počas akademického týždňa pripravenú prednášku prezentovali pred mladšími žiakmi (tercia, sekunda). Po prednáške sa všetci účastníci prostredníctvom tabletov a počítačov zapojili do prieskumu = vypĺňali dotazníky a minikvízy o nástrahách IKT, ktoré im na hodinách informatiky pripravili študenti kvarty. Výsledky prieskumu nájdete tu.