Časový plán projektu

začiatok projektu: december 2013, ukončenie projektu máj 2014

  • december 2013 - zriadenie webovej stránky projektu, návšteva knižnice a výber kníh na spracovanie na hodinách SJL,
  • január 2014 - tvorba výtvarných návrhov na hodinách VYV, hlasovanie prostredníctvom webovej stránky,
  • február 2014 - vypracovanie kvízových testov na hodinách SJL k prečítaným knihám, elektronizácia kvízov na hodinách INF,
  • marec 2014 - príprava prezentácií k prednáškam a tvorba minikvízov o nástrahách používania moderných IKT na hodinách INF, vyhodnotenie najlepších výtvarných návrhov,
  • apríl 2014 - zriadenie čitárne, vymaľovanie stien, zariadenie miestnosti nábytkom, realizácia netradičných hodín SJL v novej čitárni,
  • máj 2014 - realizácia série prednášok s následným kvízom pre mladších študentov osemročného gymnázia na hodinách INF, realizácia samotnej akcie Únik do sveta fantázie.