Fotoalbum

Fotografie z priebehu aktivít nájdete tu:

  • Výber kníh zo školskej knižnice na čítanie v sekunde na hodine SJL (sekunda)

  • Príprava interaktívnych testov o prečítaných knihách na hodinách INF (sekunda)

  • Príprava dotazníkov o nástrahách IKT na hodinách INF (kvarta)

  • Príprava prezentácie o nástrahách IKT na hodinách INF (kvarta)

  • Príprava návrhov na steny čitárne na hodinách VYV (tercia, kvarta)

  • Realizácia návrhov na steny čitárne (sekunda, tercia, kvarta)

  • Prednáška o nástrahách IKT (sekunda, tercia, kvarta)

Viac fotografií nájdete v školskom fotoalbume.