Hlasovanie

Výstupy z hlasovania o najlepšie výtvarné návrhy na steny čitárne:

  • Najprv žiaci tercie a kvarty na hodinách VYV pripravili návrhy na steny čitárne:

  • Potom sa prosterdníctvom internetu hlasovalo o najlepšie návrhy:

  • V piatok 11.04.2014 bolo hlasovanie ukončené:

Viac fotografií nájdete v školskom fotoalbume.