Táto stránka vznikla na propagáciu projektu Svet fantázie v dobe modernej, ktorý je realizovaný na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou v školskom roku 2013/2014, ktorý bol podporený Nadáciou Orange v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2013/2014.