Uchádzačom o 8-ročné štúdium

-> Milí uchádzači o osemročné štúdium,
pokračujeme v prípravných kurzoch na prijímacie skúšky do osemročného gymnázia. Kurzy prebiehajú v 2 častiach – 30 minút slovenský jazyk a 30 minút matematika. Žiaci si vyskúšajú rôzne typy úloh a zoznámia sa s učiteľmi, ktorí s nimi budú písať prijímacie testy. Podstatou kurzu je odbúrať stres z prijímacieho konania. Nie je nutné, aby sa deti zúčastnili každého stretnutia. Bezplatný kurz ešte prebehne v nasledujúcich termínoch:
14.4. 2014 – 14.30 - 15.30 hod.
28.4. 2014 – 14.30 – 15.30 hod.

   Darujte nám 2 % z dane    

-> 1. Ak vám robí ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zamestnávateľ, požiadajte ho o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (tlačivo) a nezabudnite ho podpísať. Najneskôr do 30.04.2014 odovzdajte vyhlásenie aj s potvrdením v škole, triednemu učiteľovi alebo priamo na daňovom úrade.

-> 2. Ak si podávate daňové priznanie, venujte pozornosť oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona", kde doplníte údaje z nášho vyhlásenia. Daňové priznanie doručte daňovému úradu.

Ďakujeme za Vašu podporu.

A čo už je za nami...

11.04.2014, RNDr. Radka Riečanová
V piatok 11.4.2014 o 9:20 opúšťali školu štyri vyškolené skupiny, dokopy devätnásť žiakov, aby pomohli pacientom s onkologickým ochorením. Ich hlavnou úlohou bolo pripomínať okoloidúcim, že je Deň narcisov a to na najfrekventovanejších miestach Moldavy. Väčšina ľudí bola ochotná a prispeli dobrovoľnou sumou. Spolu sa dobrovoľníkom z tried VIII.OA a IV.A podarilo...
10.04.2014, Mgr. Judita Bačová
Dňa 18.2.2014 sme sa prvýkrát zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže PANGEA. Celkove sa zapojilo 20 žiakov z ročníkov sekunda, tercia, sexta, septima, II.A a III.A. Úlohy rôznej obtiažnosti s celkovým počtom 25 sa riešili za 45 minút. Po vyplnení odpoveďových hárkov a ich odoslaní do Bratislavy nastal dlhý čas čakania na výsledky...
09.04.2014, Natália Kuzmová, IV.A
Témy súťaže Európa v škole (12.2.-9.4.2014) poriadne preverili naše kreatívne myslenie aj tento rok. O to viac nás teší, že sa mnohí žiaci gymnázia umiestnili na krásnych miestach. Gabriela Danková zo IV.A, ktorá sa v krajskom kole umiestnila na treťom mieste, dokázala vyradiť...
02.04.2014, RNDr. Gabriela Kövesiová
Tento školský rok začala naša škola spoluprácu s celosvetovo pôsobiacou IT firmou NESS, s pobočkou v Košiciach. V rámci tejto spolupráce sa pre študentov so záujmom o počítače, internet a programovanie konajú stretnutia, kde sa pod vedením programátora zo spomínanej firmy zaúčajú do základov programovania a tvorby moderného webu. V stredu 02. apríla sme boli pozvaní do priestorov firmy NESS v Košiciach. Záujemci o IKT (študenti sexty a septimy) sa teda zúčastnili...
28.03.2014, Michaela Hudáková, III.OA
Dňa 28. marca 2014 sme sa zúčastnili na matematickom tuneli. Keď pani profesorka Bačová vošla do triedy, čakali sme bežnú matiku plnú vzorcov a rysovania. No čakalo nás milé prekvapenie – išli sme ...

Ďalšie školské akcie ...

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda oznamujte deň vopred do 14: 00 hod. na telefónne číslo 055/4602138 (sekretariát školy) alebo na mobilné číslo 0903130822.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2013/2014

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod