Oznam pre poslucháčov Jazykovej školy

V súlade s VZN č.13/2016 KSK zo dňa 25. 04. 2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Vás upozorňujeme na zmenu výšky príspevku na úhradu nákladov na štúdium v jazykových školách od 01. 09. 2016.

Zmeny, ktoré sa kvôli tomuto nariadeniu premietli na poplatky našej JŠ sú naznačené červenou farbou:
-> Ceny kurzov v šk. roku 2016/2017
   (školné + zápisné):


Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov základných a stredných škôl 100€ + 5€
♠ poplatok pre dospelých 120€ + 5€

Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou (aj pre maturantov a seniorov) 2 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre dospelých 80€ + 5€
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 60€ + 5€

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 100€ + 5€
♠ poplatok pre dospelých 120€ + 5€


Jazyková škola v šk. roku 2016/17

Jazyková škola pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou oznamuje všetkým záujemcom, že

12. septembra 2016 opäť otvára jazykové kurzy

v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

Zápis a vstupné testy sa uskutočnia od 30. mája 2016. Bližšie informácie TU alebo
na telefónnom čísle 055/ 460 21 38.

  DRUHÉ KOLO PS  

Výsledky prijímacích skúšok v 2. kole TU, alebo na vývesnej tabuli v budove školy.
Zápis úspešných uchádzačov sa uskutoční 23. júna 2016 v čase od 8.00 do 15.30 h.


Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 9. mája 2016:
pre 4-ročné štúdium,
pre 8-ročné štúdium.
Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 12. mája 2016:
pre 4-ročné štúdium,
Pre ďalšie pokyny kliknite TU.

A čo už je za nami...

08.06.2016, RNDr. G. Kövesiová
Tento školský rok sa študenti kvinty a I.A zapojili do IKT projektu, ktorý bol realizovaný pod záštitou eTwinningu. Cieľom projektu bolo získať zručnosti v používaní moderných IKT nástrojov a zdokonaliť sa v komunikácii a používaní cudzieho jazyka. Aktivity projektu boli orientované na spoluprácu v zmiešaných medzinárodných tímoch a ich nosnou témou bolo...
01.06.2016, Petronela Bernárová, II.OA
Po posledných úpravách sme spolu s Emmou odložili farbičky a nechali vyletieť posledné slová. Takto sme odovzdali naše práce do súťaže Budimírske studničky. Neskôr sme sa dozvedeli o pozvánke na vyhodnotenie, čo v nás vzbudilo nemalú radosť. Keď nastal deň D a dostali sme sa na miesto, za bránami kaštieľa nás už vítali...
01.06.2016, Mgr. P. Attres
Mesto Moldava nad Bodvou sa slávnostne rozlúčilo s úspešnými abiturientmi. Študenti Gymnázia Štefana Moysesa z tried IV.A a VIII.OA sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení v priestoroch mestského úradu, ktoré im osobne odovzdal primátor mesta. Po slávnostnom odovzdávaní nasledovala recepcia, alebo...
22.04.2016, G. Kukuricásová, I.OA
Dňa 22. apríla sme v našej škole zorganizovali Deň Zeme. Pani učiteľka výtvarnej výchovy nám povedala, aby sme zbierali plastové fľaše, pretože z nich budeme vyrábať peračníky. Prišiel deň, keď sme mali mať výtvarnú výchovu. Všetci sme sa na ňu tešili. So spolužiačkami a spolužiakmi sme šli do učebne Kreatívny svet. Na začiatku hodiny sme...
20.04.2016, Adam Cabala, II.OA
Stalo sa to takto: jedného dňa som prišiel do školy a vybrali ma na Hviezdoslavov Kubín. To je všetko. Dobre, uznávam, toto je fakt zlý začiatok. Tak teda od začiatku. Mal som sa naučiť báseň na veľmi prestížnu a pre mňa vôbec nie znervózňujúcu súťaž (ak ste to nepochopili, bola to irónia, nie to o tej prestíži, ale...
20.04.2016, RNDr. G. Kövesiová
Dňa 20. apríla 2016 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach konala študentská konferencia, v rámci ktorej boli pozvaní najúspešnejší mladí programátori z celého Slovenska, ktorí sa tento rok zapojili do súťaže v programovaní počítačových hier s názvom IHRA. Jedným z deviatich ocenených...

Ďalšie školské akcie ...

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda oznamujte deň vopred do 14: 00 hod. na telefónne číslo 055/4602138 (sekretariát školy) alebo na mobilné číslo 0903130822.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2015/2016

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod