Prijímacie skúšky do Jazykovej školy na šk. rok 2016/17

Zápis a vstupné testy do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2016/2017 sa uskutočnia do 9. septembra 2016. Bližšie informácie na telefónnom čísle 055/ 460 21 38.

Úhrada zápisného a školného
do Jazykovej školy na šk. rok 2016/17

Žiadame všetkých poslucháčov Jazykovej školy v školskom roku 2016/2017, aby zaplatili zápisné a školné za jazykové kurzy najneskôr do 9.9.2016.

Oznam pre poslucháčov Jazykovej školy

V súlade s VZN č.13/2016 KSK zo dňa 25. 04. 2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Vás upozorňujeme na zmenu výšky príspevku na úhradu nákladov na štúdium v jazykových školách od 01. 09. 2016.

Zmeny, ktoré sa kvôli tomuto nariadeniu premietli na poplatky našej JŠ sú naznačené červenou farbou:
-> Ceny kurzov v šk. roku 2016/2017
   (školné + zápisné):


Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov základných a stredných škôl 100€ + 5€
♠ poplatok pre dospelých 120€ + 5€

Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou (aj pre maturantov a seniorov) 2 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre dospelých 80€ + 5€
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 60€ + 5€

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 100€ + 5€
♠ poplatok pre dospelých 120€ + 5€

Zámer na prenájom

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou ponúka na prenájom nižšie špecifikované nebytové priestory. Bližšie informácie TU.

A čo už je za nami...

24.06.2016, Mgr. E. Jakab
Dňa 24. 06. 2016 v rámci Moldavského festivalu kultúry a športu sa organizovala súťaž Spoznaj svoje mesto. Na súťaži sa zúčastnili žiaci zo základných škôl a štyria naši žiaci z prímy. Organizátori pre nich pripravili 9 stanovíšť, kde žiaci získali nové poznatky o historických pamiatkach v Moldave nad Bodvou. Stanovištia tvorili...
20.06.2016, M. Palková, VI.OA
V posledných dňoch školského roka nás navštívila Lucia Hiľovská, bývala žiačka našej školy, ktorá nám prezentovala informácie o geneticky modifikovaných organizmoch. Atmosféra v triede bola na nezabudnutie, málokedy sa docieli efekt nerušeného prezentovania. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých vecí, napríklad...
10.06.2016, Mgr. P. Attress
Ako je to už zvykom, ku koncu školského roka sa väčšina študentov teší na spoločný školský výlet. A veru, tí, čo sa tohtoročného výletu zúčastnili, mi dajú určite zapravdu, že ten tohtoročný sa vydaril. Myslím, že sa netreba veľa zmieňovať o tom, čo všetko sme stihli navštíviť, splaviť, vyšliapať, opiecť,...
08.06.2016, RNDr. G. Kövesiová
Tento školský rok sa študenti kvinty a I.A zapojili do IKT projektu, ktorý bol realizovaný pod záštitou eTwinningu. Cieľom projektu bolo získať zručnosti v používaní moderných IKT nástrojov a zdokonaliť sa v komunikácii a používaní cudzieho jazyka. Aktivity projektu boli orientované na spoluprácu v zmiešaných medzinárodných tímoch a ich nosnou témou bolo...
01.06.2016, Petronela Bernárová, II.OA
Po posledných úpravách sme spolu s Emmou odložili farbičky a nechali vyletieť posledné slová. Takto sme odovzdali naše práce do súťaže Budimírske studničky. Neskôr sme sa dozvedeli o pozvánke na vyhodnotenie, čo v nás vzbudilo nemalú radosť. Keď nastal deň D a dostali sme sa na miesto, za bránami kaštieľa nás už vítali...
01.06.2016, Mgr. P. Attres
Mesto Moldava nad Bodvou sa slávnostne rozlúčilo s úspešnými abiturientmi. Študenti Gymnázia Štefana Moysesa z tried IV.A a VIII.OA sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení v priestoroch mestského úradu, ktoré im osobne odovzdal primátor mesta. Po slávnostnom odovzdávaní nasledovala recepcia, alebo...

Ďalšie školské akcie ...

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda oznamujte deň vopred do 14: 00 hod. na telefónne číslo 055/4602138 (sekretariát školy) alebo na mobilné číslo 0903130822.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2015/2016

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod