Čo je eTwinning?

  • je súčasťou Erasmus+, programu EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu,
  • podporuje spoluprácu škôl v Európe s využitím informačných a komunikačných technológií,
  • ponúka platformu pre školy na ich vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a prípravu projektov,
  • úrad centrálnej podpornej služby tohto programu pracuje pod vedením European Schoolnet, medzinárodného partnerstva 31 európskych ministerstiev školstva,
  • na národnej úrovni je program partnerstvo škôl eTwinning podporovaný 37 úradmi národných podporných služieb.

Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou je už od roku 2014 aktívnym členom európskej komunuty škôl eTwinning, ktoré realizujú medzinárodné projekty. Naše projekty už získali viaceré národné aj európske certifikáty kvality.

Každoročne sa vyhlasuje súťaž o najlepší eTwinning projekt s názvom Cena eTwinning (v rámci SR sme ju získali niekoľkokrát) a na celoeurópskej úrovni súťaž European Prizes (aj tú sme už získali).