Certifikáty kvality

Oceňovanie eTwinning projektov

  • národná podporná služba na Slovensku NSS udeľuje pre najlepšie projekty v SR
    NÁRODNÝ CERTIFIKÁT KVALITY (eTwinning Quality Label)
  • centrálna podporná služba v Bruseli CSS udeľuje pre najlepšie projekty v rámci Európy
    EURÓPSKY CERTIFIKÁT KVALITY (European Quality Label)

Získali sme tieto certifikáty: