MATURITA Z INFORMATIKY

 1. Programovanie

  1.  Zadania  (link) [SŠ]
  2.  Algoritmy a programovanie v Pascale pre maturantov (htm) [SŠ]
  3.  Pascal-programing (htm) [SŠ]
  4.  Zložitosť algoritmov (pdf) [SŠ]
  5.  Triedenie (pdf) [SŠ]
  6.  Súhrn (htm) [SŠ]
  7.  Ladenie programu, chyby (htm) [SŠ]
  8.  Debugovanie - Lazarus (UK BA) [SŠ]
  9.  Základy Pascalu - v CZ (htm) [SŠ]
  10.  ASCII tabulka znakov (htm) [SŠ]
  11.  ASCII znaky Pascal 
  12.  ASCII tabuľka znakov hexadecimalna 
  13.  ASCII tabuľka znakov decimalna 
 2. Študijný materiál

  1.  Kniha Algoritmizacia pre maturantov 
  2.  Maturita z informatiky (Mrazovci)
  3.  Lazarus pokročilým (GPHM)
  4.  Údajové typy (pdf) [SŠ]
  5.  Viacrozmerné pole (htm) [SŠ]
  6.  Dvojrozmerné polia - matice (htm) [SŠ]
  7.  Podprogramy (pdf) [SŠ]
  8.  Pole (pdf) [SŠ]
  9.  Reťazce (pdf) [SŠ]
  10.  Práca so súborome (htm) [SŠ]