ČÍSELNÁ INFORMÁCIA

 1. Pracovné listy

  1.  Formátovanie buniek (PL.xls) [ZŠ, SŠ]
  2.  Vzorce a funkcie (PL.xls) [ZŠ, SŠ]
  3.  Vzorce v bankovníctve (PL.xls) [ZŠ, SŠ]
  4.  Podmienený formát (PL.xls) [ZŠ, SŠ]
  5.  Zoznamy (PL.xls) [ZŠ, SŠ]
  6.  Databáza (PL.xls) [SŠ]
  7.  Diagramy (pdf) [ZŠ]
  8.  Diagramy (xls) [SŠ]
  9.  Previerka (pdf) [ZŠ]
  10.  Previerka (xls) [SŠ]
  11.  Opakovanie základy (xlsx) [ZŠ, SŠ]
  12.  Logické funkcie (xlsx) [SŠ]