Fotoalbum 2016/2017

 

Gymnázium Štefana Moysesa Moldava nad Bodvou

 

Začiatok školského roka 5.9.2016

Adaptačný deň 6.9.2016

Výlet do Pribeníka 14.9.2016

Účelové cvičenie 16.9.2016

Európsky týždeň mobility 19.9.2016

Vedecká knižnica a Ústavný súd SR 29.9.2016

Noc výskumníkov 30.9.2016

Exkurzia Praha 12.10.2016-15.10.2016

Halloween party 27.10.2016

 Umenie zblízka 10.11.2016

iBobor 15.11.2016

Exkurzia SteelPark 15.11.2016

Ocenenie KSK 16.11.2016

Imatrikulácia 16.11.2016

Exkurzia Robotická show 25.11.2016

Literárna súťaž Jašíkové Kysuce 1.12.2016

Expert geniality show 1.12.2016

Pytagoriáda 8.12.2016

Hour of Code 9.12.2016

Kurz finančnej gramotnosti 21.12.2016

Vianočná akadémia 22.12.2016

Beseda so spisovateľkou 1.2.2017

 Protidrogové multimediálne predstavenie 10.2.2017

Hokej 14.2.2017