f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Venček

Dňa 6. februára 2010 bol slávnostným plesom ukončený kurz tancovania triedy kvarty Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. Prípravy na venček boli náročné, ale s výsledkom boli všetci nadmieru spokojní. V prvej časti tohto slávnostného večera žiaci predviedli svojim rodičom a učiteľom to, čo sa v kurze tanca naučili. Pred začiatkom mali síce veľkú trému, ale tá veľmi rýchlo opadla. Venček otvorila slávnostným príhovorom naša pani riaditeľka.

Celý večer uvádzala slečna Martina. Po slávnostnom nástupe účastníkov kurzu ohlásila prvý tanec. Bol to viedenský valčík, ktorý patrí k najznámejším štandardným tancom. Po prezentovaní sa v rôznych tancoch nasledovala chutná večera a voľná zábava. Jej súčasťou bol jabĺčkový a venčekový tanec. Motiváciou k víťazstvu bola aj finančná odmena. Tancovali a zabávali sa všetci. Naši žiaci aj prítomní dospelí ukázali, že tanečné umenie určite v našom mestečku nevymrie.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume