Účelové cvičenie

Dňa 24.6.2010 sa žiaci našej školy zúčastnili účelového cvičenia v priestoroch športového areálu Pod kopcom. Ráno o 8.00 sme sa všetci presunuli na určené miesto. Trieda III.A spolu s učiteľmi telesnej výchovy pripravili jednotlivé stanovištia, na ktorých zároveň zabezpečovali technickú podporu a dozor. Žiaci jednotlivých tried pracovali spolu ako skupina a pod pedagogickým dozorom sa presúvali postupne po stanovištiach, kde si precvičovali streľbu zo vzduchovky, šplh na lane, hod granátom, poskytnutie prvej pomoci a prácu s mapou a buzolou. Študenti, ktorí práve nevykonávali spomínané aktivity, absolvovali túru cez les. Počasie nám prialo, nálada bola výborná a žiaci, ako aj učitelia sa príjemne unavili športovými aktivitami. O to viac nám chutil obed po návrate do budovy školy okolo poludnia.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume