f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


SUPERTRIEDA

27.05.2010 sa v PKO v Bratislave konalo celoslovenské kolo súťaže Supertrieda. Zúčastnili sa ho triedy, ktoré postúpili z krajských kôl. Aj tento rok sa do celoštátneho kola prebojovala trieda III.OA /tercia/ z Gymnázia Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou. Všetky zúčastnené triedy si pripravili predstavenie na tému: Jeden za všetkých, všetci za jedného! Túto tému spracovali prvé až deviate ročníky.
Žiaci z Moldavy nad Bodvou cestovali do Bratislavy vlakom. Pridali sa k ostatným súťažiacim, ktorí do súťaže postúpili po tvrdej a namáhavej práci s cieľom nielen vyhrať, ale najmä zabaviť sa.

Keďže Supertrieda je súťaž, kde sa hlavne hrá a spieva, súťažiaci sa snažili zaujať porotu ich úžasnými hlasmi a výbornými hereckými výkonmi. Aj keď mali žiaci trému, pokúšali sa podať ten najlepší výkon. Už na prvý pohľad bolo vidno, že porota to v rozhodovaní nebude mať ľahké, pretože každá trieda mala niečo, čím vynikala nad ostatnými.
Po náročnom rozhodovaní porota titul Supertieda odovzdala 9.C z Michaloviec. Naši Moldavčania sa nedali zahanbiť a z Bratislavy si priniesli zvláštne ocenenie poroty za multikulturálne stvárnenie témy.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume