Stromy poznania

Dňa 20. apríla sa na našej škole konala akcia Stromy poznania. Lesy SR, štátny podnik, Banská Bystrica, pripravili v spolupráci s Ministerstvom školstva SR akciu Stromy poznania: ich úlohou je na školách vysadiť stromy a je nielen skrášliť okolie škôl, ale aj naučiť žiakov spoznávať lesné bohatstvo Slovenska. Akciu sprevádzal lesník Róbert Sačko, ktorý informoval študentov o tomto projekte. Na našej škole sa vysadili tieto stromy: Tis obyčajný, Jaseň štíhly a Javor horský. Krsnými rodičmi sa stali žiaci kvinty.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume