Ornitologický stacionár

Členovia krúžku praktickej biológie v rámci Európskych dní pozorovania vtáctva navštívili ornitologické stanovište pri Drienovci. Ornitológovia tu na mieste označenom Stacionár každoročne sledujú migráciu vtáctva našim územím. Na sledovanie ťahu využívajú odchyt vtákov do ornitologických sietí a ich označenie krúžkami krúžkovacej stanice. V čase keď sme lokalitu navštívili mali po deviatich týždňoch permanentnej činnosti odchytených okolo 8 500 kusov vtákov 86 druhov. Na stacionári sme pobudli krátko, no stačili sme spoznať takmer všetky naše sýkorky, drozdy a iné druhy migrujúcich vtákov. Na budúci rok možno využijeme ich ponuku a strávime spolu s ornitológmi dlhší čas na stacionári ako pomocníci pri odchyte, aby sme spoznali vtáčie druhy a prácu ornitológov v teréne na vlastnej koži.

...späť...