Projekt BUSINESS SCHOOLGAMES

Dňa 10.6. 2010 sme sa so žiakmi našej školy zapojili do projektu Business school games. Tento projekt predstavuje inovatívny, hravý prístup k vzdelávaciemu procesu. Cieľom projektu je zážitkovou formou vzbudiť záujem o vzdelávanie, rozvíjať podnikateľské myslenie a ekonomické zručnosti. V spomínaný deň sme zorganizovali školské kolo hry Business Master. Hra je spojením hier Milionár a Monopoly. Študenti zakladajú rôzne firmy (napr. Wustenrot, Danone, TNT …), do ktorých investujú a vstupujú s nimi na burzu. To všetko je možné iba v prípade, ak má hráč dostatočné vedomosti.

Školského turnaja sa zúčastnilo 42 študentov z III.A, VII.OA, I.A triedy. Vytvorených bolo 9 hracích stolov. Dve skupiny hráčov /2 hracie stoly / hrali hru v anglickom jazyku. Najúspešnejším hráčom hry v slovenskom jazyku sa stal P. Červený žiak VII.OA triedy, najúspešnejším hráčom hry v anglickom jazyku bol M. Bačo, žiak I.A triedy. Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich budúcich finančných operáciách.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume