Súťaž v prednese poézie

Dňa 14. februára 2010 sa študent III.A triedy našej školy - Nikolas Rybár - zúčastnil súťaže v prednese poézie v maďarskom jazyku. Súťaž sa konala v Kráľovskom Chlmci v kultúrnom dome. Na súťaži predniesol báseň Aposztata (báseň o kňazovi, ktorý pre mladú ženu zanechal svoje povolanie). Súťaž nesie meno Ladislava Mécsa - premonštrátskeho duchovného, ktorý pôsobil ako kňaz vo Veľkých Kapušanoch a Kráľovskom Chlmci v rokoch 1929-45. Súťaž sa konala už po jedenásty krát. Nikolas Rybár získal prvé miesto vo vlastnej kategórii a zároveň získal aj cenu divákov.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume