Košická paleta

Dňa 14. mája 2010 sa v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach pod záštitou Krajského osvetového strediska konala výtvarná súťaž pre neprofesionálnych umelcov. Tejto súťaže sa zúčastnili študentka oktávy Slavomíra Hiľovská aj naša profesorka Mgr. Františka Fehérová /Ferka/, ktoré získali čestné uznanie vo svojej kategórii a postúpili do celoštátneho kola. Blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov. Viac informácií a fotografie z podujatia nájdete tu: Košická paleta 2010

...späť...