Deň narcisov

Dňa 16. apríla 2010 sa naša škola opäť zapojila do verejnej zbierky "Deň narcisov". 20 študentov končiacich ročníkov nás vzorne reprezentovalo svojim zodpovedným a citlivým prístupom k tejto vysoko humánnej akcii. Vyzbierali sme 531.- EUR, ktoré boli poukázané na účet Ligy proti rakovine. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich podporu a spoluprácu.

...späť...