Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu

Dňa 5. marca 2010 sa študenti III.A, septimy a oktávy, ktorí majú záujem o fyziku zúčastnili putovnej výstavy s názvom: Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu. Formou putovnej výstavy, ktorá sa konala v priestoroch centra voľného času v Košiciach sme sa oboznámili s výskumným programom urýchlovačov LHC, ALISE a ATLAS, ktorý sa realizuje v medzinárodnom výskumnom stredisku CERN.

Nenáročnou a zábavnou formou sme sa oboznámili so základmi subjadrovej a kvantovej fyziky a ich možnom využití hoci aj v bežnom živote.
Vysokoškolskí študenti fyziky nás previedli úžasným svetom CERNu. Ako sme sa dozvedeli, organizácia bola založená v roku 1954 a od roku 1993 je Slovensko jedným z jej členských štátov. Organizácia je pilierom rozvoja technológie budúcnosti a hľadá odpovede na také otázky ako je pôvod hmoty a samotná jej definícia.

Výstava zahrňovala okrem množstva nových informácii aj niekoľko jednoduchých pokusov ako bolo napríklad vytvorenie stojatého vlnenia. Zoznámili sme sa s fyzikálnou podstatou práce detektora na zisťovanie pravosti bankoviek a Wan de Grafovho generátora. Mali sme možnosť vidieť farebnú hru elektrických výbojov v plyne aj jednotlivé spektrá svetla.

Z výstavy sme sa vrátili s množstvom nových poznatkov, ktoré len prehĺbili náš vzťah k fyzike ako k vede budúcnosti.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume