f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU

Konferencia o dobrovoľníctve

Dňa 2.11.2009 sme sa zúčastnili konferencie o dobrovoľníctve. Na úvod nás privítali vedúci konferencie, rozdali nám registračné hárky .Program sa začínal odbornými vstupmi, prostredníctvom ktorých sme sa dozvedeli viac o dobrovoľníkoch a ich činnosti. Nasledovali workshopy (tvorivá dielňa) a živá knižnica. Témou tvorivej dielne bolo Opustené srdce. Tu sme museli vytvoriť pozdrav pre ľudí, ktorí nemajú blízkych .Živú knižnicu tvorilo 6“kníh, v ktorých sme mohli listovať“ a oboznámiť sa so životmi jednotlivých dobrovoľníkov. Predstavili nám detské domovy ,život v Nepále...Zaujímavou bola pre nás informácia, že dobrovoľník môže pôsobiť aj v iných krajinách počas 11mesiacov.Táto konferencia sa nám veľmi páčila, nadobudli sme tu mnoho vedomostí o dobrovoľníctve, ktoré by sme radi využili aj v praxi.

/K. Mendová, Z. Koberová, A. Puškárová , M. Šerfözöová - 3.A/

...späť...