Hviezdoslavov Kubín 2009/2010

Ako je u nás dobrým zvykom, po nádherných zimných prázdninách sa na našej škole uskutočňuje školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tentokrát sa to udialo dňa 20. januára 2010. Pomaly prichádzali žiaci sekundy, tercie a kvarty, jedna napätá tvár za druhou... Už zo začiatku bolo jasné, že žiaci viac obľubujú prózu ako poéziu. Nálada sa postupne uvoľňovala, možno aj vďaka pohodovej zimnej atmosfére.

Napriek všetkým rôznorodým a pestrým výkonom boli všetci recitátori úžasní a zaslúžia si pochvalu za ich odvahu a výkon. Tak si len počkajme, aké nové talenty nám prinesie budúci rok...

Vyhodnotenie školského kola:

 • 1. kategória – poézia (sekunda – tercia)
  1. miesto – neudelené
  2. miesto – neudelené
  3. miesto – J. Džurinová /tercia/
 • 1. kategória – próza (sekunda – tercia)
  1. miesto – K. Ucekajová (tercia)
  2. miesto – N. Gašparová (tercia)
  3. miesto - K. Hiľovská (sekunda)
 • 2. kategória – poézia (kvarta – kvinta)
  1. miesto – neudelené
  2. miesto – neudelené
  3. miesto – V. Szabóová – kvarta
 • 2. kategória – próza (kvarta – kvinta)
  1. miesto – neudelené
  2. miesto – neudelené
  3. miesto – V. Szabóová – kvarta
 • 3. kategória – stredná škola
  1. miesto – neudelené
  2. miesto – M. Soroka
  3. miesto - neudelené

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume