Modrý gombík

V dňoch od 17. do 21.mája sa v mestách po celom Slovensku konal Týždeň modrého gombíka. Každoročne ho organizuje UNICEF a myšlienke zapojiť do tohto charitatívneho projektu aj naše mesto môžeme vďačiť Centru voľného času CVRČEK. Študenti našej školy sa tiež rozhodli pomôcť. Finančným príspevkom aj priamou aktivitou v uliciach nášho mesta. Vydali sa s pokladničkami Unicefu a s veľkým množstvom modrých gombíkov, ktoré chceli predať. Ani nepriazeň počasia ich neodradila od snahy pomôcť. Hnalo ich pomyslenie na to, že už za 1 euro získané v zbierke sa podarí dopraviť až dve vakcíny proti tetanu. Poputujú až do ďalekého Laosu, aby pomohli drobným novorodencom. Reakcie ľudí v uliciach boli rôzne. Niektorí ochotne prispeli, iní sa prispieť nerozhodli. Tých, ktorí sa rozhodli pomôcť, bolo však rozhodne viac a mestom v ten deň prechádzalo množstvo ľudí s modrým gombíkom.

Po putovaní po meste, obchodoch a inštitúciach sa všetci študenti stretli v CVRČ-ku, kde pri horúcom čaji a koláčikoch spočítali vyzbierané peniaze, ktoré sa posielali do UNICEF-u, aby čo najskôr pomohli čo najviac deťom.

...späť...