f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Návšteva Domova dôchodcov - Mikuláš 2009

Dňa 4. decembra 2009 trieda sexty pripravila Mikulášsky program pre dôchodcov z Domova dôchodcov v Moldave nad Bodvou. Zaspievali, zarecitovali sme im Mikulášske básničky, pesničky (dvojjazyčne), pripravili sme im milé malé darčeky a sladkosti. Pobudli sme s nimi v krátkej družnej debate o tom, ako to bolo s Mikulášom, keď oni boli mladí.

...späť...