Divadelné predstavenie v DJZ Prešov

Vo štvrtok 8. apríla sa naša škola – Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou zúčastnila divadelného predstavenia Márie Anoinetty. Bol to pôvodný slovenský muzikál inšpirovaný námetom rakúskej princeznej Márie Antoinetty, ktorá sa z politických dôvodov vydala za následníka francúzskeho trónu, neskôr po smrti Ľudovíta XV. spolu s manželom zasadla na kráľovský trón, a napokon vplyvom chaosu a rozvrátenia krajiny skončila na popravisku sťatá gilotínou.

Avšak tento muzikál bol aj príbehom milujúcej matky a v neposlednom rade i príbehom ženy túžiacej po láske a po šťastí. Režisér Michal Náhlík zapracoval do deja veľa autentických postav, ktoré nás svojimi typickými kostýmami a plným hereckým nasadením vtiahli do obdobia revolúcie, a my sme si zatiaľ ničím nerušení mohli vychutnať priebeh, vývoj a samotný zánik tohto významného úseku francúzskych dejín. Divadelné predstavenie bolo prezentované na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove a trvalo 170 minút bez prestávky. V hlavnej úlohe - Márie Antoinetty sa predstavila herečka Ľudmila Dutková (Stanislava Pázmányová) a Ľudovíta XVI. si zahral Silvester Matula. Všetci sme sa spoločne zhodli na tom, že nám predstavenie poskytlo veľmi impozantný zážitok. Za veľké plus považujeme aj historický námet . Postrehli sme tam, len maličkú odchýlku, ktorá ako sme sami uznali, pozdvihla napínavosť celkového deja.

...späť...

... fotografie nájdete vo fotoalbume