Deň učiteľov

Dňa 12. apríla 2010 sa uskutočnilo stretnutie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. Hosťami boli učitelia z rôznych moldavských škôl. Tohto roku bolo usporiadateľskou školou Gymnázium Štefana Moysesa. Žiaci v krojoch vítali hostí s chlebom a soľou. Študenti Gymnázia si pripravili na tento slávnostný deň kultúrny program. Predviedli v ňom svoje hudobné a recitačné schopnosti. Oficiálnou časťou prítomných sprevádzali dvojica študentov – moderátorov. Učitelia odmenili gymnazistov hlasným potleskom.

K všetkým prítomným sa prihovorili riaditeľka Gymnázia Štefana Moysesa RNDr. Zuzana Borovská a primátor mesta Ing. Štefan Zachariáš. Slávnostnú časť tvorilo aj oceňovanie najlepších učiteľov, ktorých navrhli jednotlivé moldavské školy. Za Gymnázium Š. Moysesa bola ocenená Mgr. Františka Fehérová.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume