Koniec školského roka

záver V piatok 28. júna 2024 sa v telocvični našej školy uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka. Na tomto spoločnom stretnutí boli okrem ďakovného príhovoru pani riaditeľky odovzdané i vecné ceny a odmeny pre najaktívnejších študentov. Ocenení boli mladší i starší robotici z našej školy, ktorí dosiahli významné úspechy na rôznych robotických súťažiach, úspešní riešitelia korešpondenčných seminárov či aktívni členovia projektu IT LAB Creativity. Odmenu si prevzali i žiaci školy s vynikajúcim prospechom (s priemerom 1,00) či študenti triedy VI.OA za aktívnu účasť na eTwinning projekte, ktorý získal Národný certifikát kvality. Po gratuláciách a krátkom kultúrnom programe sa všetci žiaci odobrali do svojich tried, kde dostali koncoročné vysvedčenia, a tak mohli odísť na dlhoočakávané prázdniny.

Z uvedeného podujatia boli zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a Vášho práva namietať nájdete TU alebo nás kontaktujte na tel. č. 055 460 21 38

...fotografie...

...späť...