Finále Lab IT Creativity 3

IT LAB 3 Tento školský rok bola naša škola po prvýkrát zapojená do projektu Lab IT Creativity, čo je spoločný projekt KSK, IT Valey a TUKE na podporu IT v našom regióne. Každý rok 5 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z projektu získa finančné prostriedky vo výške 20 000 € na vybavenie moderného IT Labu v priestoroch školy.

 

IT LAB 3 V aule Volkswagen v areáli Technickej univerzity v Košiciach sa dňa 05. 06. 2024 konalo finále tohto projektu. Na tomto podujatí pani riaditeľka prevzala z rúk predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku symbolický šek na vybavenie nášho nového GŠM Labu. Študenti Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou počas celého roka pracovali na dvoch projektoch: vytvorili informačú tabuľu z príležitosti 70. výročia vzníku školy a vznikla aj digitálna mapa miestností. Svoje IT zručnosti si rozvíjali s odbornou pomocou od IT špecialistov z firmy Global Logic Košice a pod vedením pedagógov. Okrem toho im pri práci na projekte pomáhlai aj vysokoškolázi z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE. Na spomínanom finále dostali všetky školy možnosť odprezentovať jeden zo svojich projektov. Tento ročník vyberala a ocenila odborná porota tri z nich. Touto cestou by sme sa veľmi radi poďakovali študentom septimy, ktorí na projekte pracovali, že náš projekt Digitálna mapa miestností na vynikajúcej úrovni pred celou aulou na tomto finále odprezentovali.

Z uvedeného podujatia boli zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a Vášho práva namietať nájdete TU alebo nás kontaktujte na tel. č. 055 460 21 38

...fotografie...

...späť...