Matematické prechádzky
v Moldave nad Bodvou

Vďaka finančnej podpore z grantu Školy budúcnosti 2023 sme vo februári začali realizovať aktivity projektu Matematické prechádzky v Moldave nad Bodvou. Cieľom tohto projektu je vytvoriť pre žiakov okolitých ZŠ matematické prechádzky - aktivity priamo v teréne, kde žiaci pomocou meracích zariadení, aplikácie, kalkulačky a vzájomnou spoluprácou v skupinách riešia rôzne úlohy spojené s matematikou v reálnom živote.
Z naplánovaných aktivít sme doteraz zrealizovali nákup potrebných technických a meracích zariadení (tablety, obaly na tablety, skladacie metre, meracie pásma). Po nainštalovaní aplikácie MathCityMap učitelia matematiky vytvorili prvú matematickú prechádzku v okolí našej školy. Prechádzka obsahuje 7 úloh, trvá jeden a pol hodiny a je určená pre žiakov šiesteho ročníka ZŠ. V máji plánujeme túto prechádzku absolvovať s našimi žiakmi z I.OA a následne ju budeme aj publikovať.
Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. O ďalších aktivitách projektu vás budeme ešte informovať.

...späť...