f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Deň učiteľov 2023 _ KSK

Pri príležitosti dňa učiteľov, dňa 28. 03. 2023 v priestoroch Východoslovenskej galérie, predseda Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislav Trnka, slávnostne ocenil 18 inšpiratívnych pedagógov. Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa PaedDr. Stanislava Ballaschová. Na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou pôsobí od roku 1999 ako učiteľka predmetov slovenský jazyk a literatúra a geografia. Jej vynikajúce organizačné schopnosti a zručnosti, spoločenská povaha, ako aj kamarátsky vzťah k študentom ju predurčili do pozície koordinátora školského parlamentu, s ktorým spolupracuje pri organizovaní rôznorodých akcií. Počas jej pedagogického pôsobenia dosiahli študenti vynikajúce výsledky a úspechy na krajských aj celoslovenských súťažiach nielen v slovenskom jazyku a literatúre, ale aj v geografickej olympiáde. V súťaži Mladý Európan dosiahla so svojimi študentmi vynikajúci úspech, keď sa im podarilo postúpiť až do celoslovenského finále. Pod jej vedením sa naša škola stala Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu, vďaka čomu naši študenti vycestovali do Štrasburgu a zažili atmosféru rokovania v parlamente. Stanku, ako ju všetci volajú, charakterizuje obetavá a tvorivá práca, zmysel pre čestnosť a spravodlivosť. Svojim kolegom neodmietne pomoc ani radu a pôsobí aj ako mediátor pri riešení problémov. Pozná všetky deti v škole, ich radosti aj starosti, zaujíma sa o ich životy, vie ich podporiť, poradiť, ale aj postrčiť ako ozajstná mama.
Za svedomitú prácu, ktorú na škole odvádza, jej patrí naše uznanie a poďakovanie.

...späť...