Projekt ZMUDRI DO ŠKÔL – Ako si chrániť heslá pred hackermi

V rámci programu Zmudri do škôl, do ktorého je naše Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou zapojené, sme sa my, študenti V.OA stretli osobne s programovou koordinátorkou a spoluautorkou projektu Janou Kostovčákovou. Tá si pre nás pripravila v rámci hodiny mediálnej výchovy zaujímavú interaktívnu hodinu zameranú na tému s názvom „Ako si chrániť heslá pred hackermi“. Spoločne sme diskutovali o rizikách na internete, pravidlách zabezpečenia prístupov do e-mailu a účtov, priblížili si kvalitu hesla a posudzovali riziká práce na počítači so škodlivým softvérom. V závere sme si overili získané vedomosti prostredníctvom krátkeho kvízu. Beseda prebiehala v priateľskej atmosfére a sme veľmi radi, že sme mohli zažiť aj takúto netradičnú hodinu.

...späť...

...ďalšie fotografie...