f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Maratón písania listov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10.12) sme sa so žiakmi VII.OA v rámci spoločenskovedného seminára zapojili do Maratónu písania listov.
Ide o najväčšie ľudskoprávne podujatie na svete, ktorého cieľom je podporiť nespravodlivo väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí a pomocou petícií žiadať pre týchto ľudí spravodlivosť. Veríme, že aspoň takýmto spôsobom sme prispeli k tomu, že sa nespravodlivo odsúdení dostanú na slobodu a že bojovníci za ľudské práva nebudú za svoje aktivity trestaní, ale naopak ocenení. Lebo ľudské práva platia pre každého z nás rovnako bez ohľadu na farbu pleti, rasu, náboženstvo alebo spoločenské postavenie.

...späť...