f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


LEGO Education SPIKE sety pre našu školu

V stredu (29. septembra 2021) sme s pani riaditeľkou priamo od predsedu KSK Rastislava Trnku prevzali šesť nových lego robotických sád. Získali sme ich v súťaži o LEGO Education SPIKE sety, ktorú vyhlásilo európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o., ktorej zakladateľom je Košický samosprávny kraj. Výzva bola vyhlásená ako súčasť projektu SKHU IT EDUCATION v rámci Programu spolupráce Interreg SK-HU Slovensko-Maďarsko. Jej hlavným cieľom je aktívne prispieť k zvýšeniu úrovne vzdelania študentov v oblasti IT a zlepšiť tak ich uplatniteľnosť. Úspešní účastníci výzvy získali zapožičanie edukatívnych LEGO Education SPIKE setov na obdobie 3 rokov vrátane zaškolenia minimálne jedného odborného garanta z radov pedagogických zamestnancov.
Zapožičané sety plánujeme využívať na hodinách informatiky a programovania. Svoje uplatnenie nájdu i v krúžku robotika, ktorý sme tento školský rok opäť otvorili.

...späť...