f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Spomíname na prvého riaditeľa našej školy

Slovenský jazykovedec a pedagóg PhDr. Ladislav Kučera, CSc. bol zakladateľom a 17 rokov riaditeľom Jedenásťročnej strednej školy v Moldave nad Bodvou (1954-1961), neskôr Strednej všeobecnovzdelávacej strednej školy a Základnej školy v Moldave nad Bodvou (1961-1971). Bol človekom s danosťou stmeľovať a vytvárať kolektív, podieľal sa na kultúrnom živote i vzdelávacom procese v meste. V marci 2020 nás navždy opustil a tento rok by sa dožil jubilea 95 rokov, preto si pripomíname jeho osobnosť.

... viac informácií a fotografií nájdete v dokumente: Riaditeľ ako dirigent hudby a porozumenia - PhDr. Ladislav Kučerova, CSc.

...späť...