f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Robotická súťaž FLL - regionálne kolo v Košiciach

Po poctivej príprave nášho robotického tímu "prima" sa 9 žiakov z I.OA zúčastnilo regionálneho kola celosvetovej robotickej súťaže FLL (FIRST LEGO LEAGUE), ktorá sa uskutočnila v Košiciach dňa 21. apríla 2022. Súťaž má 4 základné časti: Základné hodnoty, Inovačný projekt, Robot dizajn a Robot Game. Každá z týchto častí má aj svojho víťaza. Náš tím prima získal zaslúžené prvé miesto v kategórii Základné hodnoty, kde vynikal svojim prístupom k práci a vynikajúcou tímovou spoluprácou na príprave inovačného projektu i programovaním misií pre robota. V kategórii Robot Game sa svojim programom pre robota, ktorého si sami zostrojili, prebojovali najprv do semifinále a nakoniec i do finále. Vo finálovom zápase sa umiestnili na vynikajúcom 2. meste (kategória Robor Game). Tento úspech ich veľmi potešil a motivoval k ďalšej práci a už teraz sa tešia na ďalšie robotické výzvy v budúcnosti. Srdečne gratulujeme a prajeme ďalšie pekné chvíle strávené pri robotických stavebniciach LEGO.

...späť...

...ďalšie fotografie zo súťaže v Košiciach...