Záverečná prezentácia cieľov v programe Diamantová cena

Tento školský rok sa riaditeľka Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou Csilla Nagyová zapojila spoločne s koordinátorom Otvoreného miestneho centra Michalom Sorokom do ročného programu zameraného na rozvoj manažérskych a komunikačných zručností manažmentu škôl s názvom Diamantová cena DofE. V spolupráci s expertnou mentorkou Valériou Majerčákovou z Východoslovenskej Energetiky a.s. pracovali na svojich cieľoch v oblastiach Ja ako líder, Vízia školy, Budovanie tímu a Financovanie. V piatok 17. júna v priestoroch budovy Prešovského samosprávneho kraja prebehla záverečná prezentácia plnenia stanovených cieľov. Naše gymnázium sa tak zaradilo medzi päť škôl z východného Slovenska, ktoré mali tú možnosť sa vzdelávania zúčastniť. Medzi zapojenými školami boli z Košického kraja Gymnázium Štefana Moysesa z Moldavy nad Bodvou, Gymnázium Javorová zo Spišskej Novej Vsi, Gymnázium Pavla Horova z Michaloviec, Základná škola zo Ždane a z Prešovského kraja Gymnázium Cyrila Daxnera z Vranova nad Topľou. Za podporu a možnosť zúčastniť sa takéhoto inšpiratívneho vzdelávania ďakujeme nielen tímu DofE Slovensko - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, ale aj Košickému samosprávnemu kraju.

...viac fotografií vo fotoalbume

...späť...