Červené stužky

1. decembra si prostredníctvom kampane Červené stužky každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o víruse HIV a pripomenúť si tiež tých, ktorí ochoreniu AIDS podľahli. Červenými stužkami zároveň vyjadrujeme spolupatričnosť s HIV pozitívnymi. V priebehu tohto týždňa mohli žiaci na viac alebo menej viditeľných miestach v budove školy nájsť QR kód s odkazom na kvíz, v ktorom si preverili svoje vedomosti o tomto ochorení.

...späť...